Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

lena001
7160 4464 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos vianoisetales noisetales
lena001
6703 5b54
Jägermeister
Reposted fromlebendfutter lebendfutter vianoisetales noisetales
lena001
7902 8179 500
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales
lena001
0732 9bda 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viadisheveled disheveled
lena001
4854 d8cd 500
Reposted fromwentyl wentyl vianoisetales noisetales
lena001
4773 72a3 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
lena001
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena viablueberry blueberry
lena001
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
lena001
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lena001
0921 41a0 500
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales
lena001
7711 c443
Reposted fromGosha Gosha vianoisetales noisetales
lena001
2205 a0d5 500
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales
lena001
2045 9399 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
lena001
3051 f235 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lena001
3268 b0ba 500
George Rinhart. A view of the London Tower Bridge. 1900
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales
lena001
lena001
6073 e950 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
lena001
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacathandcat cathandcat
lena001
8979 1c6d
Reposted fromKrebs Krebs vianoisetales noisetales

August 14 2019

lena001
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl