Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

lena001
lena001
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaoll oll
lena001
0080 e11e 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
lena001
8737 5cc6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
lena001
8522 3d5d
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viashampain shampain
lena001
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak
lena001
lena001
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
lena001
lena001
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viablueberry blueberry

September 14 2018

lena001
1484 a9b3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viatediousuncle tediousuncle
lena001
8957 6e14

August 17 2018

lena001
3009 ed52
Reposted fromteijakool teijakool viaafterall afterall
lena001
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft - "Nie ufaj nikomu"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

August 02 2018

lena001
lena001
lena001
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaponurykosiarz ponurykosiarz
0549 ccaa 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatediousuncle tediousuncle
lena001
2895 d1ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl